PROJELER

Konu

Bir yapının verimli bir şekilde işletilmesi için, projenin tasarım ve inşaat aşaması ile ilgili bilgilerinin işletme aşamasına etkin bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Pratikte, bu veri aktarımı etkin bir şekilde gerçekleştirilememekte ve tesis yönetiminde yüksek maliyetlerle ve müşteri memnuniyetsizliği ile karşılaşılmaktadır. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) bir yapıya ait geometrik ve fonksiyonel bilgilerinin proje yaşam döngüsü boyunca dijital olarak temsil edilmesini içeren yeni bir yaklaşımdır. Tasarım ve inşaat aşamalarında BIM yaklaşımın kullanılması yaygınlaşsa da, bu aşamalarda BIM modelinde toplanan bilginin işletme aşamasına etkin ve zahmetsiz bir şekilde aktarılması yönünde bazı engeller vardır. Öncelikle, BIM modelinin proje yaşam döngüsü boyunca kullanılmasının faydası birçok çalışmada ortaya konsa da, işletme aşamasında kullanımı için gereksinimleri belirleyen çalışmalar yetersizdir. Bunun yanı sıra, literatürde BIM modelindeki bilgilerin tesis yönetimi için kullanımı ile ilgili başvurulan yöntemler, yaşanan sorunlar ve getirilen çözümler konusunda bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluktan yola çıkarak projenin amacı, inşaat projelerinin tasarım ve inşaat aşamalarına ait bilgilerinin BIM modeli yardımıyla işletme aşamasına etkin bir şekilde aktarılması ve tesis yönetiminde kullanılması için gereksinimlerin belirlenmesi, karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve geliştirilebilecek yaklaşımlar hakkında önerilerde bulunulması olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda literatürdeki mevcut çalışmalar incelenecek ve örnek bir uygulama yapılarak BIM modelinde yer alan bilgilerin işletme aşamasına aktarılması ile ilgili gereksinimler, yaşanan zorluklar ve getirilen çözümler doğrultusunda önerilerde bulunulacaktır. Çalışmanın birinci katkısı, işletme aşamasında tasarım ve inşaat aşamalarında oluşturulan BIM modelinden bilgi aktarımı konusunda gereksinimlerin ve yaşanan problemlerin tespit edilmesidir. Çalışmanın ikinci katkısı ise, işletme aşamasında etkin bir bilgi aktarımı ve tesis yönetimi için bir yaklaşım önerilmesidir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ofis binalarının kullanım ve yenileme evrelerinde kullanıcı geri bildirimlerinin etkin biçimde islenmesi hem enerji ve diger kaynakların tasarrufu, hem de çalısan saglıgı ve üretkenligi açısından son derece önemlidir. Ancak bina kullanıcılarından elde edilebilecek kullanıcı konumu ile eslenik geri bildirim, kullanıcının sikâyet sebebi, sikâyetle ilgili bina elemanı veya mekânı, ve sikâyet zamanı gibi önemli veriler mevcut uygulamalarda yapılandırılmıs olarak toplanamamakta ve karar vericilere etkin biçimde sunulamamaktadır. Projenin amacı, ofis binalarının kullanım asamasındaki performansının otomatik olarak takip edilebilmesi ve degerlendirilebilmesi için yapı bilgi modeli (BIM) ile entegre çalısan bir sistem gelistirilmesidir. Bu sistemde bina performansı, konum bazlı kullanıcı geri bildirimlerinin BIM modeli ile entegre edilmesi yoluyla temsil edilmis ve karar vericilere görsel bir formatta sunulmustur. Çalısmada, ofis binalarında enerji verimliliginin yanı sıra çalısan saglıgı ve üretkenligini de etkileyen termal, görsel, isitsel, alansal konfor, iç hava kalitesi, kullanıcı kontrolü, bina tasarımı ve bina hizmetleri boyutlarını içeren bütüncül bir degerlendirme sistemi olusturulmustur. BIM'in bina isletmesi ve yenilemesi için sahip oldugu potansiyeli kullanmak amacıyla, kullanıcı geri bildirimleri ile mekan, eleman ve aktörlerle olan iliskilerinin IFC standardında temsil edilmesi için IFC standardına ekleme yapılarak yeni bir entity olusturulmus ve IfcFeedback olarak isimlendirilmistir. Bu yaklasımı test etmek için gelistirilen prototip, kullanıcı modülünde kullanıcıların geri bildirimlerini, modelden seçerek girdikleri ilgili eleman veya mekan bilgisini ve bluetooth teknolojisi yardımıyla otomatik olarak alınan konum bilgisini kurulan IFC yapısı üzerinden BIM modeliyle iliskilendirerek saklamaktadır. Tesis yöneticisi modülü ise, kullanıcı tarafından girilen geri bildirimlerin mekân, eleman, bildirim türü ve zaman açısından filtrelenerek BIM modelinde bina elemanları ile iliskili olarak görüntülenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Gelistirilen prototip ITÜde yer alan Teknokent binasında test edilmis ve basarılı oldugu belirlenmistir. Gelistirilen sistem ile binaların daha etkin isletilebilmesi ve yenilenebilmesi için gerekli verinin karar vericilere etkin bir biçimde ulastırılabilecegi ve sonuçta çevresel (enerji verimliligi), ekonomik (çalısan verimliligi) ve sosyal (çalısan saglıgı) katma deger yaratılabilecegi düsünülmektedir.

Konu

Ofis binalarının kullanım ve yenileme evrelerinde kullanıcı geri bildirimlerinin etkin biçimde islenmesi hem enerji ve diger kaynakların tasarrufu, hem de çalısan saglıgı ve üretkenligi açısından son derece önemlidir. Ancak bina kullanıcılarından elde edilebilecek kullanıcı konumu ile eslenik geri bildirim, kullanıcının sikâyet sebebi, sikâyetle ilgili bina elemanı veya mekânı, ve sikâyet zamanı gibi önemli veriler mevcut uygulamalarda yapılandırılmıs olarak toplanamamakta ve karar vericilere etkin biçimde sunulamamaktadır. Projenin amacı, ofis binalarının kullanım asamasındaki performansının otomatik olarak takip edilebilmesi ve degerlendirilebilmesi için yapı bilgi modeli (BIM) ile entegre çalısan bir sistem gelistirilmesidir. Bu sistemde bina performansı, konum bazlı kullanıcı geri bildirimlerinin BIM modeli ile entegre edilmesi yoluyla temsil edilmis ve karar vericilere görsel bir formatta sunulmustur. Çalısmada, ofis binalarında enerji verimliliginin yanı sıra çalısan saglıgı ve üretkenligini de etkileyen termal, görsel, isitsel, alansal konfor, iç hava kalitesi, kullanıcı kontrolü, bina tasarımı ve bina hizmetleri boyutlarını içeren bütüncül bir degerlendirme sistemi olusturulmustur. BIM'in bina isletmesi ve yenilemesi için sahip oldugu potansiyeli kullanmak amacıyla, kullanıcı geri bildirimleri ile mekan, eleman ve aktörlerle olan iliskilerinin IFC standardında temsil edilmesi için IFC standardına ekleme yapılarak yeni bir entity olusturulmus ve IfcFeedback olarak isimlendirilmistir. Bu yaklasımı test etmek için gelistirilen prototip, kullanıcı modülünde kullanıcıların geri bildirimlerini, modelden seçerek girdikleri ilgili eleman veya mekan bilgisini ve bluetooth teknolojisi yardımıyla otomatik olarak alınan konum bilgisini kurulan IFC yapısı üzerinden BIM modeliyle iliskilendirerek saklamaktadır. Tesis yöneticisi modülü ise, kullanıcı tarafından girilen geri bildirimlerin mekân, eleman, bildirim türü ve zaman açısından filtrelenerek BIM modelinde bina elemanları ile iliskili olarak görüntülenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Gelistirilen prototip ITÜde yer alan Teknokent binasında test edilmis ve basarılı oldugu belirlenmistir. Gelistirilen sistem ile binaların daha etkin isletilebilmesi ve yenilenebilmesi için gerekli verinin karar vericilere etkin bir biçimde ulastırılabilecegi ve sonuçta çevresel (enerji verimliligi), ekonomik (çalısan verimliligi) ve sosyal (çalısan saglıgı) katma deger yaratılabilecegi düsünülmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.