PROJELER

Konu

Döneri içten ve dıştan soğutan bie sistem geliştirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada yakıt katkısının bir feribotu tahrik eden gemi dizel motorununperformans ve emisyonlarına olan etkileri incelenmiştir NOx SOx CO CO2 HC ve PMemisyonları şaft gücü ile beraber yakıt katkısı kullanılarak ve kullanılmadan ölçülmüş ve raporlanmıştır

Konu

sualtı araçlarında öz gürültü kestirimi ve yönetimi

Konu

Gemilerde enerji verimliliğini arttırmak için atık ısıdan yararlanarak çalışan kinematik bir stirling motoru deneysel ve teorik olarak incelenecektir

Konu

Gemi kaynaklı hava kirliliğinin çevre üzerine olan etkileri Marmara Denizi ve Türk boğazları için incelenmiştir

Konu

SO2 Co gibi Çevresel Zarralı Gazların Absorplanmasına Yönelik Filtrelerde kullanılmak Üzere MgO Nano Zeolit ve karbon Nanotüp Katkılı Aktive Edilmiş Karbon Nanolif Memranların Geliştirilmesi

Konu

Gemilerin egzoz emisyonlarını azaltmak amacı ile yenilikçi bir emisyon azaltım sisteminin geliştirilmesi

Konu

Marmara Denizinde çalışan bir feribottan yayılan egzoz emisyonları deneysel ve teorik olarak incelenmiştir

Konu

Gemi kaynaklı egzoz emisyonlarının oluşumu deneysel olarak incelenecektir

Konu

Gemi Kaynaklı Emisyonların Ölçümü için Laboratuvar Geliştirilmesi

Konu

Savaş gemilerinde egzos gazları yayılımının incelenmesi

Konu

Gemi kaynaklı hava kirliliği

Konu

Termodinamik analiz hesaplama yöntemleri için bir veri tabanı oluşturmak

Konu

Plasma jeti ve partiküller arasındaki ısı ve kütle geçişinin matematiksel modellemesi

Konu

Optimal Techniques for Hull Geometry

Konu

Oluklu kanallardaki akış ve ısı geçişinin incelenmesi

Konu

Levhalı ısı değiştiricilerindeki akış ve ısı geçişinin matematiksel olarak modellenmesi