PROJELER

Konu

Database

Konu

Marmara Denizi’ndeki su seviyesi değişimlerini ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki su geçişlerini Geç Pleyistosen’in daha erken dönemlerine kadar ortaya çıkarmamıza izin vermemektedir. Bununla birlikte, Geç Kuvaterner süresince su seviyesi değişimleri ve komşu denizler ile olan su geçişleri üzerinde etkili olan yerel ve küresel etkileri ortaya çıkarabilmek için Marmara Denizi çökellerine ait kronostratigrafik bilgi eksikliğinin tamamlanması gerekmektedir. Bu sebeple, İmralı Platfomu üzerinden Ekim 2014 yılında Fransız R/V Pourquoi Pas? ile alınan iki piston karotu bu proje kapsamında incelenmiş ve böylece Marmara Denizi’nin son 165 bin yıldaki paleoşinografik ve paleoiklimsel değişimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İncelenen karotlarda yapılan sedimantolojik gözlemler çeşitli göl-deniz fasiyesi geçişlerini gösterdiğinden, bu karotların Marmara Denizi’nin Geç Pleyistosen-Holosen döneminde paleoşinografik evrimi hakkında değerli bilgiler içermesi beklenmektedir.

Konu

Marmara Denizi Kumburgaz havzasında karot çökellerinde eski deprem izlernin sedimanter kayıtlarının belirlenmesi

Konu

Avrupa Denizlerinde veri tabanı oluşturma üzerine yapılan bir projedir

Konu

Marmara Denizi tabanında yerleştirilen gözlem ağından elde edilen sismolojik sonuçların derlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Karot çökellerinde manyetik terslenmenin belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Salda Gölü nden alınan karotlar üzerinde multi parametre yöntemler kullanılarak eski iklimsel değişimlerin izleri araştırılmaktadır

Konu

Marmara Denizi tabanında Kuzey Anadolu Fayı üzerinde depremselliğin araştırılması ve bu fay üzerindeki kinematik problemlerin çözümüne yönelik

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Göl araştırmaları labaratuvarları

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.