PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada bal renkli cam üretiminden renksiz cam üretimine geçiş sürecinin kısaltılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Çinko Oksit (ZnO), Sodyum Nitrat (NaNO3), Bakır Oksit (CuO), Mangan Oksit (MnO2), Kalay Oksit (SnO2) gibi farklı metal oksitler ve dolomit kullanılarak deneysel çalışmalar gerçekleştirilecektir. Her bir metal oksit ve dolomit ağırlıkça 0.1-10 oranında bal renkli cam kırığına ilave edilerek 1450 oC’de 3 saat süresince ergitilecektir. Elde edilecek cam numunelerin öncelikle UV-VIS spektrofotometresi kullanılarak optik ölçümleri yapılacak, numuneler renk özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenecektir. X-ışını floresan spektroskopi (XRF) tekniği ile seçilen numunelerin kimyasal kompozisyonları belirlenecektir. Yapıya ilave edilen metal oksit katkılar sebebiyle oluşması muhtemel fazlar, X-ışınları kırınımı (XRD) tekniği kullanılarak incelenecektir. FTIR cihazı kullanılarak cam numunelerde oluşacak bağlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Konu

Günümüzde, su kirliliği dünya genelinde en önemli konulardan birisi olmuştur. En bilinen çevre kirleticilerinden olan tekstil boyaları ve diğer endüstrilerden kaynaklanan boyar maddeler sadece estetik olarak değil aynı zamanda canlılar için zehirli olmaları nedeniyle de istenmemektedir. Bu nedenle, atık sulardan boyaları temizlemek için uygun bir proses en ihtiyaç duyulan konulardan birisidir. Sulardan boyaların giderilmesi için fiziksel, biyolojik, kimyasal oksidasyon, elektrokimyasl oksidasyon ve fotokatalitik teknikler gibi çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunların arasında, organik kirleticilerin bertaraf edilmesinde güneş ışığını kullanması ve yüksek mineralizasyon verimi nedeniyle, fotokatalitik prosesler en çok gelecek vaat eden teknolojilerden birisidir. TiO2’nin anataz şekli heterojen fotokatalizde kullanılan en uygun fotokatalizördür. Son yıllarda, fotokatalitik özelliğe sahip TiO2 içeren cam-seramik nanolif membranlar sol-jel ve elektrospinning yöntemleri kullanılarak üretilmektedir. Bu proje, kolay bir yöntem olan elektrospinning yöntemi ile sol-jel sentezi kullanılarak SiO2-CaO-Al2O3-TiO2 ve SiO2-CaO-Al2O3-CeO2-TiO2 sistemlerinde nanolif seramik membranların üretileceği ilk çalışma olacaktır.

Konu

yalıtım malzemesi geliştirme

Konu

Yalıtım malzemesi geliştirme

Konu

Bu çalışmada, öncelikle sol-jel yöntemi kullanılarak, SiO2-Na2O-CaO-P2O5-CuO sisteminin temel alındığı biyoaktif cam üretimi gerçekleştirilecektir. Elde edilen camlardan sentetik polimer kullanılarak elektro spinning yöntemi ile nanokompozit yapı iskeleleri üretilecektir. Diferansiyel termal analiz (DTA) cihazı kullanılarak biyocam numunelerinin cam geçiş sıcaklıkları tespit edilecektir. Üretilecek biyocam numunelerinin fiziksel ve mikroyapısal özellikleri x-ışınları difraksiyon analizi (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), cıvalı porozimetre ve BET yüzey alanı analiz cihazı kullanılarak belirlenecektir. Ayrıca, üretilecek nanokompozit yapı iskelelerinin biyoaktivite karakterizasyonu ile yapay vücut sıvısı (SBF) içerisine konacak numunelerin biyoaktifliği tespit edilmeye çalışılacaktır. Nanokompozit numunelerde ve yapay vücut sıvısının bileşimindeki değişimleri takip edebilmek amacıyla SEM, ICP (indüktif eşleşmiş plazma) ve FTIR (Fourier kızılötesi dönüşüm spektroskopisi) yöntemleri kullanılacaktır.

Konu

Biyoaktif cam ve cam seramik

Konu

Aktif karbon üretimi

Konu

Oksi yakma

Konu

Biyoaktif cam

Konu

Aktif karbon üretimi

Konu

Cam ve cam seramik

Konu

Cam ve cam seramik