PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede, İSKİ içmesuyu arıtma tesislerindeki mevcut ön ozonlama sistemlerinin peroxone prosesine dönüştürülerek daha etkin tat ve koku giderimi sağlamak amacıyla kurulacak bir pilot tesiste uygun tasarım/işletme parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, pilot tesiste içmesularında tat ve kokuya sebep olan Geosmin ve metil-izo-borneol (2-MIB) bileşikleri ile birlikte diğer önemli parametrelerin giderim süreçleri de incelenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.