PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

3D baskilama teknolojileri

Konu

MEMBRAN BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ İÇİN KİRLENMEYE DİRENÇLİ YENİ TİP MEMBRAN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

YENİLİKÇİ BİR ÜRÜN OLAN CAM ELYAFLI BAKALİTİN LABORATUVAR ORTAMINDA PROTOTİP ÖLÇEĞİNDE GELİŞTİRİLMESİ VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUK TESTLERİ YAPILACAK LABORATUVAR KURULARAK TEST EDİLMESİ

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede karısık matrisli membranlarda katkı malzemesi olarak kullanılmak üzere uygun özelliklerdetitanyum silikalit sentezlenmesi ve zeolit polimer arayüzey sorunlarını gidererek yüksek seçicilik ve geçirgenlige sahip membranlar hazırlanması amaçlanmıştır

Konu

Bu projede propan propilen ayırımına yönelik farklımetal organik kafes MOF yapıların yapısal ve adsorpiyon özelliklerinin moleküler simülasyon yöntemleri ile karakterize edilmesi amaçlanmıştır

Konu

Bu projede dogal gazdan karbon dioksitin ayırılması için kullanılacak poliimid membranlarda karbondioksitinmembrandan geçerken sebep olacagı plastizasyon davranımının incelenmesi ve plastizasyon etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır