PROJELER

Konu

Endüstriyel tasarımda fiziksel yapı strüktür, tasarımlarda görülen strüktür türleri ve özellikleri, tasarım geliştirmede faydalanılacak teknik hesaplama yöntemi önerisi. Tasarımda yaratıcılığa destek olacak hesaplama yönteminin deneysel çalışma ile uygulanması.

Konu

Büro Aydınlatması