PROJELER

Konu

Sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşmelerin belirlenmesinde kullanılacak zorunlu performans göstergelerini içeren sosyal çevresel ve ekonomik göstergeleri içeren klavuzun hazırlanması hazırlanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İstanbul genelinde ilçe bazında kentsel dönüşüm stratejilerini belirlemek uygulama için nazım planı hazırlamak

Konu

Şile gelişme alanının planlama ve tasarımı

Konu

Yaşlı Sosyal Hizmet Merkezleri Modeli oluşturulamsı

Konu

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Konu

Prizren kentsel gelişme planı (Protokol no: 622-08-232)

Konu

“Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi” kapsamında “Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında kentsel tasarım, mimari tasarım, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon gibi avan proje konularında tasarım kriterlerinin saptanması ve derlenmesi işi

Konu

Koridor gelişmesi

Konu

Terkos ve Ömerli Havzalarında katılımcı ekosistem planlaması modeli oluşturulaması