PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede riskli ekonomik ortamlarda ekonomi politikalarını adil bir şekilde değerlendirme doğrultusunda sistematik bir metodoloji tasarlamayı amaçlıyorum Öncelikle bireylerin belirsizlik altındaki tercihleri klasik sosyal seçim teorisi araçlarından faydalanarak kurgulanacak ve mutluluk konusundaki araştırma verilerinden yararlanılarak bu tercihler test edilecektir Sonra bireylerin tercihlerini adil bir şekilde birleştiren sosyal tercihler araştırılacaktır Böylece risk altında sosyal politikaların tasarlanması ve kıyaslanmasında bir ölçme ve değerlendirme aracı sunulacaktır Son olarak bu metodolojinin özellikle çevre ve sağlık ile ilgili politikalarda potansiyel uygulama alanları araştırılacaktır Refah ekonomisinde klasik sosyal seçim teori altyapısını ve adil dağıtımdaki prensipleri kullanarak etkin ve adil sosyal tercihleri belirsizlik altında incelemek Refah ekonomisi risk ve belirsizlik altındaki sosyal sistemlerde bir konsensüse ulaşamamıştır Bu araştırma projesinin amacı riskli ortamlarda bireylerin tercihlerini belirleyip adil bir şekilde bu tercihleri birleştirerek bir sosyal tercih oluşturmak olacaktır.