PROJELER

Konu

Bu çalışmada Türk konfeksiyon sektörü için sektörel gelişmeyi sağlayacak ve kapasiteyi arttıracak stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Konfeksiyon Teknolojisi , Teknik Tekstiller, Ameliyat önlüğü, Giysi konforu, Üretim teknolojileri,

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Innovative Functional Textile Structures and Textile Related Materials in A Mondial Market

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada ultrasonik dikiş tanımı ultrasonik enerji kullanarak çalışan kaynak dikiş makinelerinin çalışma prensipleri oluşturulabilecek kullanım alanları sağladıkları avantajlar ve ultrasonik yapıştırma dikişlerinin kalitesini etkileyen kaynak parametrelerinin ve tekstil ürünlerinin son kullanım alanlarına yönelik olarak ultrasonik kaynak prosesinin optimizasyonu incelenmiştir

Konu

Bu çalışmada son ürünün gereklerine en çok uyan bitim işleminin tariflenebilmesi için farklı bitim işlemlerinin kumaşın mekanik ve yüzey özellikleri ile kumaş tuşesine olan etkisi üzerine odaklanılmıştır Yünlü kumaşların mekanik ve tutum özelliklerine uygulanan çeşitli terbiye işlemlerinin etkileri düşük kuvvet altında kumaşların mekanik ve yüzey özelliklerini ölçme prensibine gore çalışan KES F ve FAST objektif ölçme sistemleri ile analizi edilmiştir Kumaşların dökümlülük davranışları Cusick dökümlülük cihazı ve Görüntü analiz yöntemiyle ölçülmüştür Ayrıca kumaşların dairesel sertlik değerleri de ölçülerek kumaşların dökümlülük ve mekanik özellikleriyle karşılaştırılmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.