PROJELER

Konu

Bu projede enerji bitkileri ile carbon tutumu yüksek bir peyzaj dokusu oluşturulması ve dere içi bitkileri ile su arıtma tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada C4 bitkileri ile biyokütle elde edilmesi konusunda peyzaj alanlarının kullanılması öngörülmektedir. Bu kapsamda farklı bitki türlerinin potansiyelleri modellenmiştir.Ayrıca dere debisinin sezonsal hareketini gözeten bir bitkilendirme ile suyun arındırılmasına yönelik bitki denemeleri yapılmıştır. Arıtma potansiyeli yüksek bitkiler belirlenmiştir. Bunların yetişme özellikleri ve fiziksel özellikleri gözlemlenmiş ve raporlanmıştır.

Konu

İstanbul un Kağıthane ilçe merkezinden geçen cendere deresinin iki tarafındaki kentsel alanın hem ekolojik dere ıslahı hem sürdürülebilir malzeme ve teknolojileri kullanarak nasıl tasarlanması gerektiğine odaklanan bir projedir

Konu

Yeşil bina ve yeşil yerleşkelerde data yönetimi amacıyla yapılan çalışma, enerji verimliliği kapsamında yenilenebilir enerjinin kredilendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Konu

Kentsel değişim nedeniyle meydana gelen peyzaj değişiminin ve yeni ekolojik durumun araştırılması ve SLEUTH modelleme metodu ile ileride olabilecek değişmlere karşı alınabilecek önlemler konusunda önerilerin geliştirilmesi

Konu

Zeytinburnunun Çırpıcı çayırı mevkiinde enerji bitkilerinin yer aldığı bir kentsel yeşil alan projesi hazırlanması işi

Konu

Sarıyer ilçesinin geçmişten günümüze olan alan kullanım değişimleri üzerinden 2030 yılı için modellenmesi çalışmasıdır Çalışmada 3 köprünün Sarıyer peyzajlarına gelecekte yapabileceği etkiler ortaya konulup sürdürülebilir planlama önerileri geliştirilmiştir

Konu

İstanbul uun Tuzla ilçesinde ekolojik anlamda değerleri bozulmuş Kamil Abduş Lagününün hidrolojik modellemeler ve yapay sulak alan sistemi ile restorasyonunun yapılarak doğaya kazandırılması ve kentsel yeşil alan sistemine dönüştürülmesi projesi