PROJELER

Konu

Özgün mikropor özelllikli konjuge polimerlere dayalı süperkapasitör ve organik bataryaların tasarımı

Konu

Korozyon önlenmesinde çevreye duyarlı inhibitör kullanılması

Konu

Kanserli dokunun ultrasonografi eşliğinde biyopsi metodu ile tayinine uygun polimerik simülasyon kiti sentezi ve karakterizasyonu ve fantom tasarımı başlıklı proje önerisinde kanserli doku tayinini simule etmede kullanılmak üzere tasarlanmış biyopsi yapılabilecek amorf kitlelere sahip meme kanseri teşhis fantomu tasarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir

Konu

Kanserli dokunun ultrasonografi eşliğinde biyopsi metodu ile tayinine uygun polimerik simülasyon kiti sentezi ve karakterizasyonu ve fantom tasarımı başlıklı proje önerisinde kanserli doku tayinini simule etmede kullanılmak üzere tasarlanmış biyopsi yapılabilecek amorf kitlelere sahip meme kanseri teşhis fantomu tasarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir

Konu

itiyofen modifiye CFR reçinesinin elktrokimyasal olarak Cu, Au, Ag metalleri ile nanokompozit modifiye elektrodları ile dop amin tayininde kullanılması.

Konu

Projede poliamid PA e iletken özellik kazandırılması ve EB uygulaması için uygun hale getirilmesi amacı ile karbon siyahı CB karbon fiber CF ve karbon nano tüp CNT ile kompozitleri oluşturularak gerekli iletkenlik değerlerine ulaşılması çalışılmıştır

Konu

Bu projede yaş çekim yöntemi ile üretilen PAN lifine PANI, CNT ve AgNP değişik kombinasyonlarda birlikte eklenmesi ile PAN/PANI/CNT, PAN/PANI/Ag, PAN/PANI/CNT/Ag kompozit yapılı, iletkenlik özelliği geliştirilmiş (10 -2 S/cm ve üstü seviyelerine) PAN lifinin tasarımı ve üretimi amaçlanmaktadır Özgün yön olarak PAN lifi yapısında PAN/CNT, PANI/Ag, PANI/CNT/Ag şeklinde ikili üçlü gruplar ilk defa bu projede çalışılacak, PAN'in iletkenlik değeri diğer fonksiyonları ile birlikte belirli kullanım alanlarına hitap edebilecek şekilde geliştirilecektir. PANI'in, CNT ve Ag nano partikülleri arasında iletken bağlayıcı yollar oluşturması neticesinde düşük CNT ve Ag oranları ile literatürde belirtilen değerlerden daha yüksek iletkenlik değerleri elde edilecektir. Sadece PANI kullanımı ile 10 -3 S/cm'in üzerine çıkarılamayan iletkenlik CNT ve Ag nano partikül takviyeleri ile çok çok daha üst seviyelere çıkarılabilecektir. CNT'lerin kendisinin sağladığı iletkenlik dışındaki yüksek mukavemet, termal dayanım, boyut stabilitesi, termal iletkenlik vb diğer özellikler mevcut lifin özelliklerinin bu yönde de gelişmesini sağlayacaktır Ag nano partikülün kendisinin sağladığı antimikrobiyellik, antistatiklik, UV direnci vb diğer özellikler mevcut lifin özelliklerinin bu yönde de gelişmesini sağlayacaktır Beklenen etki yönünden yukarıdaki kazanımlar ile PANI, CNT ve Ag katkıları ile hazırlanan PAN kompozitleri neticesinde çok fonksiyonlu PAN'in yüksek katma değerli yeni kullanım alanlarına yönelik ürünlerin üretiminde kullanılması mümkün olacaktır. 10-2 S/cm ve üzeri iletkenlik gerektiren elektromanyetik kalkanlama uygulamaları, biyomalzemeler, iletken ve sensör görevi gören tekstil yapıları, elektronik cihaz ambalajları, taşıyıcı bantlar, temiz oda, antistatik giysileri vb. antistatik uygulamalar öngörülen kullanım alanlarıdır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İletken polimer

Konu

iletken polimer

Konu

İletken polimer

Konu

Korozyon önlenmesi

Konu

korozyon

Konu

Güneş pilleri

Konu

Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal özellikleri

Konu

İletken polimer

Konu

İletken polimer

Konu

Koruyucu Kaplamalar

Konu

İletken polimer