PROJELER

Konu

Joule ısınması, yukarı atmosferde iyonlar ve nötraller arasındaki etkileşim nedeniyle ortaya çıkan ısınmadır. Özellikle manyetik aktivite dönemlerinde bu etkileşim fazlalaşmakta ve ortamdaki Joule ısınmasını arttırmaktadır. Joule ısınmasının artışı termosferin genleşmesine dolayısıyla yüksek nötral yoğunluklarının yeryüzüne daha yakın seviyelerde görülmesine neden olur. Yoğunluk artışını takiben termosferde seyir halinde olan iletişim ve gözlem uydularının atmosferde kalma süresi artan uydu sürüklemesi nedeni ile kısalır. Literatürde termosferik nötral rüzgârın Joule ısınmasını azaltabileceği ya da arttırabileceği gösterilmiştir. Dolayısıyla, termosferik nötral rüzgâr da dolaylı yoldan uyduların atmosferde kalma süresini etkilemektedir. Ancak termosferik nötral rüzgârın Joule ısınmasına etkisinin farklı güneş rüzgârı koşullarında ne derece olduğu henüz ortaya konulmamıştır. Bu projede, gezegenlerarası manyetik alan (interplanetary magnetic field: IMF) yönlerine göre nötral rüzgârın Joule ısınmasına etki miktarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, seçilecek manyetik fırtına vakaları için mevcut iyonosfer-termosfer modelleri çalıştırılacak ve modellerden elde edilen sonuçlar, nötral rüzgârın Joule ısınmasına etkisi açısından karşılaştırılacaktır. İyonlar ve nötraller arasındaki açıya bağlı olarak Joule ısınması miktarı belirlenecek, Joule ısınmasına en çok katkının ve azaltışın ne zaman, hangi bölgelerde olduğu ortaya konacaktır. Modeller arasındaki nötral rüzgar paternleri açısından farklılıklar ve nötral rüzgardaki belirsizliklerin Joule ısınmasına etkisi manyetik fırtınanın her fazı için nicel olarak gösterilecektir. Nötrallerin ataletinin fazla olması nedeniyle, IMF By pozitifken nötral rüzgârın Joule ısınmasını en çok “recovery” (düzelme) fazında etkilemiş olması beklenmektedir. Çalışmamız, mevcut iyonosfer-termosfer modellerinin değerlendirilmesi, karşılaştırılması, nötral rüzgâr ve Joule ısınmasındaki belirsizliklerin saptanması ve uzay havası koşullarına bağlı olarak alçak yörüngedeki uyduların (Low Earth Orbit: LEO) görev sürelerinin tahmini konularına katkıda bulunacaktır.

Konu

Yukarı Atmosfer Fiziği

Konu

uzay havası tahminlerine girdi sağlamak amacı ile manyetosfer ve iyonosferik değişimlerin uydu verileri ve modeller ile incelenmesi ortamdaki değişkenliğin etkilerinin belirlenmesi

Konu

UZAY HAVASI VE YUKARI ATMOSFER FİZİĞİ

Konu

Projemizin amacı Türkiye de manyetosferden yer seviyesine gelen akımları Geomagnetically Induced CurrentsGICs ölçme sistemini kurmak ve başarılı bir şekilde çalıştırmak ve ölçülen veriler ile manyetik olarak bir orta enlem istasyonu olan İstanbul Çanakkale bölgesinde GIC akımlarının durumunu ortaya koymak ve değişik güneş fırtınaları ve manyetik fırtına dönemlerindeki değişimlerini belirlemektir.

Konu

UZAY HAVASI