PROJELER

Konu

Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi

Konu

2019G000370 no’lu proje “Konut Araştırma Projesi” Konut Araştırma Raporu “Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamu ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi”dir.Erişilebilirliğinin arttırılması ve dezavantajlı olma halinin ortadan kaldırılabilmesi için dezavantajlı grubun, dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması hedeflenerek konut araştırma projesi geliştirilmiştir. Proje ile dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konu

Dezavantajlı grupların konut erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesidir.

Konu

imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi

Konu

parselin imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yeşil bina ve yeşil yerleşkelerde data yönetimi amacıyla yapılan çalışma, enerji verimliliği kapsamında yenilenebilir enerjinin kredilendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Konu

MEVLANA ÇEVRESİ KENTSEL YENİLEME ALANI PROJESİ TASARIMı

Konu

MERSİN İLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ve SERBEST BÖLGE KENTSEL TASARIM PROJESİ

Konu

Mersin Çevre Düzeni Planı

Konu

D 100 CEPHE REHABİLİTASYONU 1 ETAP PROJE DANIŞMANLIĞI

Konu

İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Kemankeş Mahallesi 122 Pafta 78 ada ve Kılıçalipaşa Mahallesi 135 ve 139 Pafta 2498 Ada nınİmar Koşullarının Ve Kullanım Fonksiyonunun Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor

Konu

ŞİLE GELİŞME ALANI MASTER PLANI KENTSEL TASARIM PROJESİ

Konu

ISTANBUL ILI AVRUPA YAKASI YENI SEHIR PROJESI DANIŞMANLIK

Konu

İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI YENİ ŞEHİR PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA BİLİMSEL KRİTİĞİN VE AKADEMİK KATKININ SAĞLANMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK İŞİ

Konu

Master Plan

Konu

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Konu

Prizren kentsel gelişme planı (Protokol no: 622-08-232)

Konu

Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi'ne bağlı Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi kapsamında kentsel tasarım, mimari tasarım, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon gibi avan proje konularında tasarım kriterlerinin saptanması ve derlenmesi