PROJELER

Konu

İstanbul tarihi yarımadada seçilen bir örneğin depremsel davranışının dünyada meydana gelmiş yıkıcı şiddetteki depremlerden seçilmiş olanlarının tanımlandığı bir bilgisayar programı ile non-lineer sonlu elemanlar yöntemiyle modellenerek taşıyıcı eleman davranışlarının araştırılması, yapının deprem performansının incelenmesi, güçlü ve zayıf noktalarının belirlenmesi.

Konu

3501 - Kariyer

Konu

Rapid Earthquake Risk Assessment and Post Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey

Konu

Post earthquake Disaster and Risk Management through a Rapid Response Framework for Industrial Zones in Turkey

Konu

AFAD DAMP Uygulamasında Kritik Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar

Konu

Boğaziçi Üniversitesi BAP Projesi No 13T01P4 Proje Kapanış Tutanak Numarası ve Tarihi 201523 2015 07 22

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kuvvetli Yer Hareketi

Konu

Çelik Tankların Deprem Davranışı

Konu

Tarihi Yapıların yapısal Analizleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.