PROJELER

Konu

Çeşitli gözenekli ortamların gama radyasyonunu zayıflatma özelliklerinin saptanması

Konu

Radyoaktif izleme tekniği kullanılarak insan sağlığına zararlı bir madde olan selenyumun sulu ortamlarda giderilmesinin incelenmesi

Konu

Gözenekli bir kanalda tam gelişmiş zorlamalı taşınımı etkileyen ortam özellikler ve akış parametrelerinin incelenmesi