PROJELER

Konu

Nano ölçekli domenlerde (mesela fotovoltaik hücreler) Fermi gazının (elektronlar) yoğunluk dağılımının tespiti

Konu

Nano ölçekli sistemlerde (fotovoltaik tabakalar vs) foton gazının (ışığın) termodinamik davranışlarının incelenmesi

Konu

solar drying systems

Konu

Enerji santrallerinden salınan CO2-in mikroalgler için besin olarak kullanılarak azaltımı ve mikroalglerden biyoyakıt elde edilmesi

Konu

Nano ölçekli domenlerde (nano sistemler, fotovoltaik hücreler vs) gazlar (atom, molekül, elektron vs) üzerinde yanal kuvvetlerin etkisinin incelenmesi

Konu

Nano ölçekli sistemlerde parçacık-duvar etkileşmelerinin gazların termodinamik davranışlarına etkisinin incelenmesi

Konu

Optik filtreler, yoğunlaştırıcılı lensler , fiber optik kablolar kullanılarak PV sistemi geliştirmek

Konu

Kriyojenik güç üretimi

Konu

Nano ölçekli oyuklarda tutuklanmış gazların (molekül, atom, elektron vs) termodinamiğinin incelenmesi

Konu

kuantum ölçek etkileri

Konu

Toprak kaybı ve sediment birikiminin radyolojik yöntemlerle tespiti

Konu

Reactor Dynamics