PROJELER

Konu

Yığma dolu duvar ve yığma boşluklu duvar modellenerek düzlem içi yükleme sonucu ortaya çıkacak kırılma durumları analiz edilmiştir

Konu

Bu proje düşüncesi 2008 yılında TÜBİTAK ve Kore Araştırma Vakfının ortak destekleri ile İTÜ ve Kore Üniversitesine gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerde geliştirilmiştir. Proje önerisi TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Programı çerçevesinde 2009 yılında Uluslararası Proje olarak kabul edilmiştir. Projenin konusu akarsu havzalarındaki yağış ve akış kaynaklı katı madde hareketidir. İki yıllık projede her biri tek başına desteklenmeye değer nitelikte üç temel hedef ortaya konmuştur. Bunlar, matematik model, laboratuvar deneyleri ve bilgisayar yazılımıdır. Bu yönü ile proje geniş kapsamlı bir çalışmadır. Proje önerisinde 32 deney yapılması taahhüt edilmekle birlikte 80 deney yapılmıştır.