PROJELER

Konu

Ağaç Malzemelerin Tahribatsız Değerlendirmesi için Akustik Tabanlı Ölçüm Sistemi Tasarımı

Konu

Metal yüzeylerde oksit tabakası oluşumunda polimer malzemelerinin etkisinin incelenmesi

Konu

SENSÖR

Konu

Ceza ve Tazminat Davalarındaki Yüzde Sabit İz Tespitinin Standardizasyonunu Sağlayacak Entegre Cihaz Tasarımı

Konu

Polimer-Grafen Oksit Kompozitlerden Film Oluşumunun İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ftalosiyenine duyarlı polimerik jel sentezi ve floresans spektroskopisi yöntemiyle etkileşimlerin izlenmesi