PROJELER

Konu

Ülkemizdeki prefabrik yapıların mevcut taşıyıcı sistemlerde kullanılan birleşim elemanları ve detayları üzerinde AR-GE, test ve deney süreci sonucu geliştirilmiş orijinal ürün yaygın olarak bulunmamaktadır. Standart dışı ürünlerle bağlanan yapıların prefabrik beton panel duvar elemanların şiddetli deprem etkileriyle ani göçmeler, birleşim elemanlarında kopmalar, kırılmalar vb. deformasyonlara yol açmaktadır. Proje ile birlikte geliştirilecek olan prefabrik elemanların birleşim elemanlarının AR-GE'si projede belirtilen firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, bu birleşim elemanlarının yük transferleri ve taşıma gücü kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi ve Yapı Deprem Laboratuvarlarında bir dizi deneyler yapılacaktır. Bu deneylerin sonucunda AR-GE olarak geliştirilen birleşim detay elemanlarının kalitesi arttırılacak ve geliştirilen birleşim elemanlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonucunda geliştirilecek ürünün kalitesi ve sağlayacağı standartlar ile yerli mevcut sistemlerdeki tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Konu

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliğinin Başakşehir İlçesi ndeki bir mahallede uygulanması

Konu

Afetler arasında insanlara en geniş çapta zarar veren doğal afet depremdir. Ülkemiz için farklı senaryo depremleri çalışmalarında, depremden kaynaklanan can kayıplarının nedeninin öncelikle bina göçmelerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bunun neticesinde, ülkemizin mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yeni yapılacak yapıların depreme dayanıklı olarak yapılması gereklidir. Böylece, ülkemiz için deprem riskleri azaltılmış veya zararları en aza indirilmiş olacaktır.Taşıyıcı sistemlerde süneklik kapasitesinin varlığı, yani göçme hasarları oluşmadan yapacakları şekil değiştirmeler, deprem etkilerin yapılarda ciddi hasarlar oluşturmasını engeller. Tekstil donatılı çimento esaslı kompozitler eğilme performansları çok iyi sünek taşıyıcı elemanlardır. Tekstil donatılı çimento esaslı kompozit taşıyıcı elemanların kolonlarda kalıcı kalıp sistem olarak uygulanması, deprem sırasında en çok zorlanan taşıyıcı eleman olan kolonların süneklik kapasitelerini artıracaktır. Böylece geleneksel yöntemlerle inşa edilen yapılar için kalıcı kalıp sistemler alternatif oluşturacaktır.İnşaat sektöründe kullanılan ahşap veya çelik geçici kalıplarla yapılan taşıyıcı elemanlar maliyetlidir ve zaman alıcı olması önemli bir eksikliktir. Kullanılacak kompozit kalıcı kalıp sistemler yapıların inşa süresini kısaltacak, maliyetini azaltacak, taşıyıcı sistemlerin dayanım, rijitlik ve süneklik kapasitesini de artıracaktır. Bunun neticesinde yapılar hem uzun ömürlü hem de depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olacaktır.

Konu

Çimento Esaslı Kompozitlerle Kalıp Eleman Geliştirmek

Konu

Çimento Esaslı Kompozit Yapı Elemanlarının Üretimi ve Yapısal Davranışlarının İncelenmesi

Konu

Çimento Esaslı Kompozitlerin Üretim Metodları ve Tekniklerinin Geliştirlmesi. Üretilen kompozitlerin mekanik özellikleri ve davranışlarının araştırılması