PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Endüstriyel Yardımcı Kimyasal Maddelerin Biyolojik Ayrışabilirlik ve Toksisite açısından Araştırılması

Konu

Tekstil Endüstrisi Yünlü Kumaş Son İşlemlerinde Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım

Konu

Uzel Makine San A Ş nin Su Kullanımının Atıksu Oluşumu ve Kalitesi

Konu

Novel sustainable bioprocesses for the European colour industries

Konu

Kara Kökenli Kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi

Konu

Appropriate Technologies for the Minimization of Environmental Impact from Industrial Wastewaters Textile Industry A Case Study

Konu

Tuzla Atıksu Toplama Alanı İçindeki Endüstri Tesislerinin Konumu ve Kirletici Yüklerinin Belirlenmesi

Konu

T C Çevre Bakanlığı Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi Bölgesel Kirlilik İzleme ve Koordinasyon Ağı Oluşturulması Projesi

Konu

Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği

Konu

Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin IPPC Türkiye ye Uyarlanmasında Teknolojik Açıdan Yol Haritasının Oluşturulması Tekstil Endüstrisi

Konu

Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje

Konu

Tarıma Dayalı Endüstrilerin Atıksu Karakterizasyonu ve Biyolojik Arıtılabilirliği

Konu

Technical Assistance for Environmental Heavy Cost Investment Planning

Konu

İstanbul un Mevcut ve Potansiyel İçmesuyu Kaynaklarının Korunması Projesi Endüstriyel Kirletici Yüklerin Belirlenmesi

Konu

Region Wide Assessment of the Land Based Sources of Pollution of the Black Sea

Konu

Uzel Makine San A Ş nin Üretim Proseslerinin Atık Oluşumu Açısından Değerlendirilmesi

Konu

Hassas Bölgelerde En Uygun Arıtma Teknolojisi ve Atıksu Yönetimi

Konu

Tekstil Endüstrisi Atıksuları için Uygun Arıtma Teknolojileri

Konu

İstanbul Master Plan Çalışması

Konu

Tekstil Hazırlama Boyama ve Apreleme Proseslerinde Kullanılan Kimyasalların Kirletici Etkileri ve En Uygun Entegre Arıtma Teknolojileri

Konu

Türkiye de Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi

Konu

Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi Bölgesel Kirlilik İzleme ve Koordinasyon Ağı Oluşturulması Projesi

Konu

Evsel Atıksularda Azot Gideren Tek Kademeli Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı için Standart Oluşturulması

Konu

Çorlu Master Plan

Konu

Yaş Yöntemle Mısır Öğütme Atıksularının Arıtılabilirliği

Konu

Endüstriyel Atıksuların Ön Arıtımında Anlamlı Denetim Parametreleri ve Kirlilik Katsayılarının Belirlenmesi