PROJELER

Konu

Makro sentetik liflerin kullanıldığı betonarme kesitlerin bileşik eğilme etkisindeki davranışını ve çatlak genişliklerinin hesabı ile ilgili bir yazılım geliştirilmiştir.

Konu

Projede 500kW ve 2.5 MW’xx lık endüstriyel ölçekte elektrik üretimi yapan rüzgar türbinlerinin tamamen özgün ve yerli teknoloji ile geliştirilmesi ve prototiplerinin üretilmesi hedeflenmiştir. TÜBİTAK hakem sürecinde proje iki aşamaya bölünmüştür. İlk etapta 500 kW’lık rüzgar türbini geliştirilecek, bu prototip deneme amaçlı kullanılarak tasarım olgunlaştırıldıktan sonra 2.5 MW’lık türbin prototipi geliştirilecektir. 500 kW prototip denemelerinde belirlenen tasarımlar 2.5 MW’lık türbin sistemlerine de uygulanacaktır. Projede ana sistemlerin tamamı ile alt sistemlerin tamamına yakını, MİLRES proje ekibi tarafından, özgün ve yerli olarak tasarlanıp geliştirilmiş ve ülkemizde üretilmiştir.

Konu

Techniques and Methods for Vulnerability Reduction Design Guide of Low Disturbance Upgrading Methods

Konu

Deprem bölgelerindeki mevcut betonarme yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve rehabilitasyonu

Konu

Değişken Kesitli Silindirik Olmayan Tabakalı Kompozit Malzemeden Yapılmış Helisel Çubukların Karışık SEM ile Dinamik Analizi

Konu

Çok katlı çelik yapıların deprem kuvvetleri altında gerçek göçme güvenliklerinin belirlenmesi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı