PROJELER

Konu

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Konu

Ekosistem servislerinin kent planma ile entegre yeni bir yaklaşım olarak ele alınması ve Ömerli Havzası nda hassas ekosistem servislerinin belirlenerek dayanıklılığı arttırıcı stratejiler ve öneriler geliştirmek

Konu

İstanbul'da ekosistem servislerini dikkate alan çok katılımlı şehir alanı biyosfer ağını kurmak

Konu

Bu çalışmanın amacı İğneada Koruma Bölgesi içerisinde ve yakın çevresinde yer alan kentsel gelişim alanları ve çevrelerinde olan değişimin uzaktan algılama yöntemleri ile tespiti ve ileriye dönük modellerin oluşturulmasıdır Çalışmada öncelikle 1970 li yıllardan günümüze kadar olan dönemin hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla farklı yıllara ait arazi örtüsü kullanımı ortaya konulacaktır Elde edilen zaman serilerindeki değişim sınıflandırma sonrası değişim analizi ile tespit edilecektir ve hücresel özişleme temelli modellerle mevcut durumun devamı halinde güncel eğilimler veya yönetim planlarında korumacı faaliyetler yönetim eğilimleri sonucu oluşacak arazi örtüsü kullanımları 2030 yılı için sergilenecektir

Konu

stanbul ve Kocaeli lleri sınırları içinde kalan ve 7 içme suyu havzası içinde stanbul un en fazla suyunun temin edildiği havza olan Ömerli Hav zası 108K615 No lu Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu isimli TÜB TAK projesinde ekosistem servislerine duyarlı bir alan kullanımı ve havza yönetim yaklaşımının geliştirilmesi amacıyla irdelenmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

EnviroGRIDS Karadeniz Havzası nda Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleyici Gözlemleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Kapasite Oluşturulması