PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İç Mimarlık Eğitiminde Duygulanım Tabanlı Yeni Pedegojik Yaklaşımların Geliştirilmesi

Konu

Alzheimer Hastalının Gündüz bakım Evleri ve Uzun Süreli Konaklama Birimlerindeki İç Mekan Düzenlemeleri

Konu

Katılımcı ortak tasarım pratiklerinin mimarlık ve iç mimarlık eğitimindeki yeri ve öneminin Auburn Üniversitesi Alabama nın Rural Stüdyo deneyimi üzerinden incelenmesi analizi ve değerlendirilmesi Yenilikçi eğitim paradigmları özelinde bahsi geçen pratiklerin kurumumuz lisans müfredatlarında da geliştirilmesi ve sorgulayan kritik öğrenme yöntemine ek olarak yaparak öğrenme yönteminin de sürece dahil edilmesi lisans öğrencilerini bu vesileyle hem daha inter disipliner hem de daha profesyonel bir meslek eğitimi süreci geçirmelerinin sağlanması

Konu

Nanomalzemelerin iç mekan kullanımındaki yerinin özellikle sağlık mekanları ve hasta odalarına odaklanılarak incelenemesi üç vaka LİV Hospital İstanbul Kolan Hospital İstenbul Mega Medipol Hospital İstanbul analizi ve değerlendirilmesi

Konu

T C Sağlık Bakanlığı nın 2011 yılında yayımlanan yönergesinin ardından 2009 yılında pilot çalışmlar kapsamında son derece az sayıda açılanTRSM Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin yönergenin ardından halihazirda hala uygun ve nitelikle biçimde tayin edilemeten ve geliştirilemeyen mekan örgütlenmesi mekan kurgusu ve ihtiyaçlarının mevcut üç vaka Beylerbeyi Sultanbeyli ve Çekmeköy TRSM leri üzerinden analizi ve daha sonra yapılacak TRSM lere ilişkin tasarım kriterlerinin geliştirilmesine yönelik bir araştırma

Konu

Mimarlıktaki anti Kartezyen paradigma değişiminin ard yapısalcı söylem bağlamında tartışılması ve modern mimarlığın geride bıraktığı bir asırlık zaman zarfında gözlenen mimarlık ürününün birmemişliği ve değişken devingen karakterli bir oluş halinin zamansal eşikler ve farklılaşan örnekler üzerinden tartışılmasına yönelik bir kuramsal model önerisi

Konu

TÜBA TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Pilot Çalışması Projesi kapsamında Prof Dr Afife Batur ve Doç Dr Aygül Ağır yönetiminde Kentsel Envanter Çalışma Grubu içerisinde araştırma sorumlusu Y Mim olarak Denizli ili Buldan ilçesinde geleneksel dokuda kensel kültür varlıklarının tespiti ve dökümantasyonu