• 2019
    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ2019 / -
  • 2018
    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİKOÇ ÜNİVERSİTESİMATEMATİK (DR)2018 / 2019