PROJELER

Konu

Yeni ftalosiyaninlerin sentezi Nonlineer Optik özeliklerinin incelenmesi

Konu

Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Nonlineer Optik Özelliklerinin İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yeni simetrik ve Push-Pull Ftalosiyaninler Nonlineerin sentezlenmesi Optik özelliklerinin incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Calışma doktora tez çalısması kapsamında olup yitriyum silikat Y2O3 SiO2 YSO konak malzemesine çesitli oranlarda Yb 3 Nd 3 ve Tm 3 nadir toprak iyonlarının katkılanmasıyla oluşturulan nanofosfor malzemelerinin optik ve yapısal özelliklerin incelenmesi üst dönüşüm up conversion UC mekanizmasına dayalı beyaz ışık eldesi proseslerinin araştırılmasını içermektedir Sol jel yöntemiyle sentezi gerçekleştirilen nanofosfor malzemelerin optik özellikleri soğurma luminesans yaşam sürelerinin ölçülmesi beyaz ışık eldesi ve nadir toprak iyon konsantrasyonlarına bağlı olarak üst dönüşüm UC ve enerji transfer mekanizmalarının araştırılmasını içermektedir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Nanoboyutun beyaz ışık üretimine ve renkkalitesine etkisini araştırmak

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Fiber optik yükselticisi olarak kullanılma potansiyeli taşıyan optik cammalzemelerin sentezi yapı karakterizasyonu ve optik özelliklerinin araştırılması