PROJELER

Konu

Anadolu Bloku’xxnun Doğu Kesiminin İçsel Deformasyonunun Anlaşılması: Nazımiye Fayı ve Civarının (Tunceli, Türkiye) Yatay ve Düşey Deformasyon Hızlarının Belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sis Enerji A Ş için İTÜ Maden Fakültesi Vakfı adına Teknokent Projesi İzmir L20 B3 B4 Paftalarına ait alanın jeotermal potansiyeli üzerine bir araştırma yapılmıştır Bçlgenin haritası yapılmış ve olası jeotermal alanlar belirlenmiştir

Konu

Aygaz AŞ ne ait İzmit Körfezde yer alan dolum tesislerinin bulunduğu alandaki kıyı tespit çizgisinin jeolojik yöntemlerle araştırılması Güncel kıyı çizgisi sondajlar yardımıyla tekrardan belirlenmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

metamorfik Petroloji

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje çalışması, Sakarya ve İstanbul zonlarının yer aldığı Orta Pontidler’in tektonik evrimi üzerinedir.