PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada Türk Bankacılık sektöründe yer alan konvansiyonel ve katılım bankalarına yönelik stres testleri yapılmıştır. Stres testleri yapılırken zaman serisi temelli ve panel veri temelli kantil regresyon modelleri kullanılmıştır. Zaman serisi temelli regresyonlar tahmin edilirken doğrusal, yarı parametrik ve parametrik olmayan tahmin teknikleri kullanılırken, panel veri tabanlı regresyon modelleri yarı parametrik ve doğrusal tekniklerle tahmin edilmiştir.

Konu

Opsiyon yüzeyinin üç boyutlu olarak saatlik alış satış emirleir yardımıyla tahmin edilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Finansal Piyasalarda Oynaklık Şoklarının Yayılımının Analizi

Konu

Tahmin, Öngörü, Dinamik fiyatlama, optimizasyon

Konu

Ata Holding bünyesinde tüm firmaların teknik altyapı ve teknoloji sağlayıcısı olan Tradesoft’xxun, başta Türkiye’xxnin en büyük fast food sistemi olarak hizmet veren Tab Gıda’xxnın sipariş talep ve kurye süreçlerini en faydalı şekilde yönetmesini amaçlamaktadır.Halihazırda restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB Gıda’xxya hizmet veren firmamızın güncel sisteminde kuryeler sadece tek restorandan paket toplayıp teslim edebilmektedir. Buna karşın müşterilerimizin ihtiyacı birden fazla restoran ve/veya markadan paket toplanarak teslimatyapılması ve kurye atıl zamanlarının minimize edilmesidir. Projemiz ile birlikte, kurye sayı ve vardiyalarının doğru tahmin edilebilmesi için öncelikle parametrik sipariş tahmin algoritmaları oluşturularak talep tahmini yapılacaktır. Devam eden süreçte lokasyon bazlı tahmini dağıtım süresini hesaplayacak algoritma geliştirilecek ve bu algoritmanın çıktısı sonucunda hub başına düşecek optimum kurye sayısı tahmin edilecektir.

Konu

Zımni Oynaklık Hesaplaması

Konu

Talep tahmini

Konu

Opsiyon sözleşmleri için volatilite yüzeyi oluşturulmasıTeminat değerleri ve opsiyon fiyatlarının tahmini

Konu

Türkiye de Tüketim ve Gelir Yakınsaması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.