PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Makromoleküller Kimyası, politiyoeter, çoklu dallanmış polimer,

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Diğer, Asimetrik Diariliyodonyum tuzları, Kondenzasyon Polimerleşmesi,

Konu

Diğer, Poliester, tiyolakton, asetilendikarboksilik asit, nükleofilik halka açılma tepkimesi, Michael katılma tepkimesi,