PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Elektrikli Araçlar Polimerler Nanokompozitler

Konu

Cerrahi uygulamalar için üstün yapışma özelliklerine sahip, doku rejenerasyonunu destekleyen, hemostatik etkiye de sahip lignin temelli hidrojel doku yapıştırıcıları geliştirilmesi.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Uluslararası MANUNET III (2. Aşama) çağrı kapsamında desteklenmiştir. Projenin Manunet numarası ve kısa adı (acronym) MNET20/NMCS-3742 r ve PlasmaPack'tır. Projenin Manunet koordinatörü Romanya'dan Dr. Dragos-George Astanei, projenin Türkiye koordinatörü ve yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr Gürbüz Güneş. Projenin Türkiye ortakları İstanbul Teknik Ünivevrsitesi vev Poşetsan A.Ş., Romanya ortakları ise "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi ve ProSupport Consulting SRL dir. Projenin Türkiye ortakları ve çalışmaları Tübitak-UIDB tarafından 120N835 nolu proje ile desteklenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Klasik mikrocerrahi 1-2mm çapında damarların mikrodikişlerle optik büyütme altında birbirlerine dikilmesi işlemidir. Bu işlem teknik olarak oldukça zor ve zaman alıcıdır. Anastomoz başarısızlılığın en sık nedenleri; küçük ve dar olan damarın duvarlarının birbirine yapışma meyli nedeniyle dikişlerin doğru yerlere yerleştirilememesi ve intima hasarıdır. Bu zorluklara yönelik literatürde değişik çözümler sunulmuştur. Çoğu çalışmalar sadece arter üzerine yoğunlaşmış ancak venler üzerinde araştırmalar yeterince yapılmamıştır. Çap ve duvar kalınlığı uyumsuzluğuna yönelik eksiklikler, özellikle 1mm ve altı damarlarda çalışmaların yok denecek kadar az bulunması, lazer ve mikrostent gibi yenilikçi yöntemlerin yüksek maliyetleri gibi nedenler yetersizlik oluşturmaktadır. Proje kapsamında, hesaplamalı çalışmalar, deneysel yöntemlerle lidokain ve/veya papaverin yüklü hidrojellerin sentezi ve karakterizasyonu ve in vivo hayvan deneyi: hidrojellerin mikrocerrahide uygulanması çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde mikrocerrahi uygulamalarda kullanılabilecek pektin temelli hidrojellerin hazırlandığı belirlenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projede Gıda ambalajına uygun medikal saflıkta çözücü ve katalizör içermeyen poliüretan sentezi yapılması filmlerin şekil değiştirme özelliklerinin 15 C 20 C ve 25 C sıcaklıklarında olacak şekilde yapılandırılması ve farklı sıcaklıklarda meyve sebzelerin ambalajlanmasında kullanılması amaçlanmaktadır

Konu

Gıda ambalajlama

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yara Örtüsü

Konu

Proje çalışması kapsamında kronik inflamatuvar deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere kontrollü steroid salımı yapabilen, metal organik kafes (MOF) ve biyopolimer temelli (pektin) antibakteriyel yara örtüleri geliştirilecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje çalışması kapsamında kornea neovaskülarizasyon tedavisinde kullanılmak üzere antibiyotik doksisiklin etkin maddesinin kontrollü salımı için moleküler baskılanmış, hidrojel kontakt lens geliştirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Plastik boru sektörü için malzeme geliştirme

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Biyopolimer hazırlanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.