PROJELER

Konu

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bünyesindeki Türk Müziği Solfeji ve Teorisi derslerindeki varolan, metoda dayalı sistem ile, geleneksel, uygulamaya dayalı sistemin, modern teknoloji yardımıyla nasıl birleştirilebileceğinin ve bunun öğrenci başarısına etkisinin araştırlması.

Konu

Grundtvig Atölyeleri, çeşitli ülkelerden bireysel ya da küçük bir grup yetişkin öğreniciyi, kendi kişisel gelişimleri ve öğrenim ihtiyaçlarına uygun olarak, yenilikçi ve çokuluslu bir öğrenim tecrübesi edinmek üzere bir araya getiriyor.Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, kültürlerarası etkileşimi sağlamak ve – kurumun eğitimci görüşüne uygun olarak – 50 yaş üstü bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaya yardımcı olma amacıyla “Voices between Bosphorus, Rhein and Maas” projesini geliştirdi.Vokal müzik değişim projesinin başlatıcısı olan “The Euro+ Songfestival”, ilk olarak 2001 yılında o senenin Avrupa Kültür Başkenti olan Rotterdam’da (Hollanda) hayata geçirildi. Sonrasında, Hollanda ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen katılımcılarına, yeni bestelenen şarkılarla beraber kendi kültürlerine ait şarkıları seslendirme şansını veren festival; Polyphonie projesi ile işbirliği içinde, şarkı söyleyen birçok katılımcıyı İstanbul’da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı eğitiminin keyfini çıkarıp konserlerde şarkı söylemek için bir araya getirdi.

Konu

Halkla İlişkilerin önemini vurgulamak amaçlı ankete dayalı alan araştırması...