PROJELER

Konu

This project aims to develop a platform through which vocational education systems and the labor market, especially the SMEs, communicate interactively, while one side voting for/valuing the skills they need and the other side, that’xxs the vocational systems answers by updating the current curriculum. Also, the training content developed on skills analysis and mapping through the ECVET Skills Platform is considered to serve the quality of vocational education and training systems, giving the experts responsible for teaching technical skills the mission of teaching also the personal and conceptual skills.The target group of the project is vocational education and training institutions, teachers/trainers in VET, SMEs, employers, decision-makers, non-governmental organizations, and trainees. It aims at creating a channel among the members of the target group to keep them updated about the needs and requirements of the firms and the provided skills at educational institutions.

Konu

Çocukların yaratıcılık, sorgulama, araştırma yönlerini geliştirmelerini teşvik etmek. Denizlerin ve suyun yaşamımızdaki önemini öğreterek çocukları bu konuda deneysel STEM çalışmalarına yönelterek yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve dünyanın oksijen kaynağının 50-70 oranında denizlerden sağlandığı bilgisini aktarmak. Böylece çevresel duyarlılığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak. Proje kapsamda İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 29 okulda öğrenim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden 6630 çocuğa ve 60 öğretmene eğitim verilecektir.? Su ve suyun önemiSuyun ekosistemdeki yeriDenizler ve önemiDenizlerin ekosistemdeki yeriSu ve denizlere yönelik tehditlerSu ve denizlere yönelik tehditlerde insan etkisiSu ve denizlere yönelik tehditlerin azaltılma yollarıİnsanın su ve denizlere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasındaki rolüSuyun ve denizlerin sürdürülebilirliğiKaynakların kullanımı ile doğanın kaldırma kapasitesi arasındaki ilişki ve önemDoğal kaynakların sürdürülebilirliği

Konu

İklim değişikliğinin etkilerini çevresel koşullarda en aza indirgemek amacıyla yapılabilecek etkinlikleri belirleyip, oyuna dönüştürecek olan bu projenin hedefi lise ve üniversite öğrencileridir. CAMAPOLI adı altında geliştirilecek olan oyun tabletlerde ve bilgisayarlarda oynanabilecektir. Oyun, gençlere daha temiz bir çevre yaratmayı, neden sonuç ilişkileri kullanan görsel bir eğlence ile öğretmeyi amaçlamaktadır.