PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Doğal afetlerin kör, sağır, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve ailelerine bakanlar gibi engelli insanlar üzerinde orantısız etkileri vardır. 2004'ten 2014'e kadar özel raporlar, engelli kişilerin doğal afetlerden engelli olmayanlara göre 2-4 kat daha fazla acı çektiğini göstermiştir. Bu projede acil risk olarak deprem, sel, yangın ve pandemi gibi doğal afetler üzerinde durulacaktır. Bu projenin hedefleri şunlardır: Etkili afet yönetimi yoluyla engelli insanları güçlendirmek; Engelliler ve bakıcılarının artan afet riskleri konusunda bilinçlendirilmesi; Erişilebilir öğrenme materyalleri portalındaki eğitim içerikleri ve erişilebilir öğrenme materyalleri yoluyla engelli bireyleri ve bakıcılarını doğal afetlere daha iyi hazırlamak.

Konu

Restorasyon çalışmasının kalitesi, şantiyedeki işçilerin yetkinliklerinden doğrudan etkilenir. Gerekli becerilere, bilgiye veya hassasiyete sahip olmayan işçiler, mimari mirasın koruma ve restorasyon çalışmalarında geri dönüşü olmayan hatalar yapma eğilimindedir. Bu işçilerin temel yeterlilikleri genellikle tam olarak geliştirilmemiştir çünkü bu işçilere sağlanan eğitim genellikle restorasyon becerileri değil temel inşaat becerileri üzerinedir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde restorasyonlar için nitelikli zanaatkarlar bulmak zordur. Avrupa'daki beceriler ve nitelikler şeffaf değildir ve birbirleriyle tutarlı değildir. Bu proje, çevrimiçi bir platform aracılığıyla koruma / restorasyon alanlarında zanaatkarların yetkinliklerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, becerilerin ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa Müfredatı olarak planlanacaktır. Bu proje ile geliştirilecek Beceriler Platformu, hedeflenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde beceri gündemleri geliştirme ve belirli becerilerin sağlanması, uygulanması ve güncellenmesine doğrudan dahil olanları dahil etme fırsatı sağlayacaktır. Bu platform ve işgücü piyasasındaki talebe bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri aracılığıyla kişisel beceriler desteklenecektir.

Konu

This project aims to develop a platform through which vocational education systems and the labor market, especially the SMEs, communicate interactively, while one side voting for/valuing the skills they need and the other side, that’s the vocational systems answers by updating the current curriculum. Also, the training content developed on skills analysis and mapping through the ECVET Skills Platform is considered to serve the quality of vocational education and training systems, giving the experts responsible for teaching technical skills the mission of teaching also the personal and conceptual skills.The target group of the project is vocational education and training institutions, teachers/trainers in VET, SMEs, employers, decision-makers, non-governmental organizations, and trainees. It aims at creating a channel among the members of the target group to keep them updated about the needs and requirements of the firms and the provided skills at educational institutions.

Konu

Çocukların yaratıcılık, sorgulama, araştırma yönlerini geliştirmelerini teşvik etmek. Denizlerin ve suyun yaşamımızdaki önemini öğreterek çocukları bu konuda deneysel STEM çalışmalarına yönelterek yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve dünyanın oksijen kaynağının 50-70 oranında denizlerden sağlandığı bilgisini aktarmak. Böylece çevresel duyarlılığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak. Proje kapsamda İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 29 okulda öğrenim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden 6630 çocuğa ve 60 öğretmene eğitim verilecektir.? Su ve suyun önemiSuyun ekosistemdeki yeriDenizler ve önemiDenizlerin ekosistemdeki yeriSu ve denizlere yönelik tehditlerSu ve denizlere yönelik tehditlerde insan etkisiSu ve denizlere yönelik tehditlerin azaltılma yollarıİnsanın su ve denizlere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasındaki rolüSuyun ve denizlerin sürdürülebilirliğiKaynakların kullanımı ile doğanın kaldırma kapasitesi arasındaki ilişki ve önemDoğal kaynakların sürdürülebilirliği

Konu

İklim değişikliğinin etkilerini çevresel koşullarda en aza indirgemek amacıyla yapılabilecek etkinlikleri belirleyip, oyuna dönüştürecek olan bu projenin hedefi lise ve üniversite öğrencileridir. CAMAPOLI adı altında geliştirilecek olan oyun tabletlerde ve bilgisayarlarda oynanabilecektir. Oyun, gençlere daha temiz bir çevre yaratmayı, neden sonuç ilişkileri kullanan görsel bir eğlence ile öğretmeyi amaçlamaktadır.