PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tekırdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, tasınması ve bertarafını iceren atık yönetimi sisteminin farklı alternatifler ile değerlendirilmesi, fizibilitesinin yapılması ve en uygun alternatifin secimi konusunda beledıyeye bilimsel ve teknik destek verilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.