PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hidroloji

Konu

Hidroloji

Konu

Kuraklık

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İklim Değişikliği Altında Taşkın ve Kuraklık

Konu

Hidroloji

Konu

Hidroloji Su Kaynakları Planlama Kuraklık

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hidrolik

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hidrolik Hidroloji Zemin ve Deprem

Konu

Hidrolik

Konu

Hidrokinetic Turbin dizaynı

Konu

Bu proje düşüncesi 2008 yılında TÜBİTAK ve Kore Araştırma Vakfının ortak destekleri ile İTÜ ve Kore Üniversitesine gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerde geliştirilmiştir. Proje önerisi TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Programı çerçevesinde 2009 yılında Uluslararası Proje olarak kabul edilmiştir. Projenin konusu akarsu havzalarındaki yağış ve akış kaynaklı katı madde hareketidir. İki yıllık projede her biri tek başına desteklenmeye değer nitelikte üç temel hedef ortaya konmuştur. Bunlar, matematik model, laboratuvar deneyleri ve bilgisayar yazılımıdır. Bu yönü ile proje geniş kapsamlı bir çalışmadır. Proje önerisinde 32 deney yapılması taahhüt edilmekle birlikte 80 deney yapılmıştır.

Konu

Su Kaynakları Planlama

Konu

Bu çalışmada akım ölçümleri olmayan veya az olan akarsu havzalarında hidroelektrik potansiyelin belirlenmesi incelenmiştir. Uygulama alanı olarak Solaklı Havzası seçilmiştir. Akım tahminleri için debi süreklilik eğrisi yöntemi, çoklu regresyon denklemleri, yapay sinir ağları ve bulanık mantık yöntemleri kullanılmıştır. Bu farklı yöntemlerde hesaplanan akım değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerseçilen pilot bölgede muhtemel bazı su alma yeri ve santral yerlerine uygulanarak buralardaki hidroelektrik enerji güçleri hesaplanmıştır. Hesaplanan güçler ve güçlere etki eden bütün parametreler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak görüntülü hale getirilmiştir. Farklı yöntemlerle hesaplanan hidroelektrik güçler, ayrıca havza-alan oranı gibi basit hesap yöntemleri ile karşılaştırılmıştır.

Konu

Su Kaynakları Planlama