PROJELER

Konu

Türkiye'deki ticaret sicil il müdürlükleri arasında uygulama birliğini sağlamak ve ticaret sicil personelinin ticaret hukukunun genel ilkeleri kapsamında eğitilmesi.