PROJELER

Konu

3 Telli ve 4 Telli kemençe için Oda Orkestrası eşlikli müzik tarihinde ilk kez yazılacak 2 bölümlü bir konser parçasının (İkili Konçerto/Double Concerto) ısmarlanarak bestelenecek olması, dünya müzik tarihinde bu güne değin örneğine rastlanmamış son derece yenilikçi bir atılımdır. UCLA Kompozisyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Münir Nurettin Beken’in besteci olarak seçilmesi, kendisinin İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezuniyetini takiben (1986) İTÜ Sosyal Blimler Enstitüsü Türk Müziği Sanat Dalı’nda master yapması, 1989 yılından bu yana da tüm dünya müziğini kapsayan araştırma ve çalışmalarını ABD’de başarıyla yürütüyor olmasıdır. Ayrıca bestecinin Türk çalgılarını fonksiyonel olarak kullandığı pek çok senfonik eseri bulunmaktadır. Söz konusu iki çalgı için yazılacak ikili konçertoda, Yaylı çalgılar orkestrası, Türk çalgıları, 4 solo nefesli çalgı (flüt, obua, klarinet ve korno) yanı sıra Türk ve dünya vurmalı çalgıları da orkestral çalgılama içinde yer alacaktır.

Konu

Türk Müziği Nazariyatının Analitik Olarak İncelenmesi