PROJELER

Konu

Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Projelerini Destekleme Programı 1001

Konu

Radyasyon teknolojisi

Konu

Reaktör güvenlik sistemlerinin, yakıt ölçme taşıma ve saklama sistemlerinin ve yardımcı laboratuar donanımlarının tasarım, üretim ve entegrasyonu

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı ve prototip üretimi planlanmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Edirne ili ve çevresinin doğal radyoaktivitesinin ölçülmesi

Konu

Nükleer teknikleri kullanarak kargolarda tehlikeli madde tayini içini prototip cihaz geliştirilmesi

Konu

Hızlı nötron üreteçini kullanarak hacimsel malzemede hidrojen tayini

Konu

Kısa yarıömürlü nüklidlerin formasyon tesir kesitlerinin ölçümü

Konu

Nükleonların spine bağlı yapı fonksiyonlarının ölçümü