PROJELER

Konu

Proje kapsamında indis modülasyonu türlerinden olan OFDM-IM tabanlı askeri haberleşme sistemleri için fiziksel katman güvenlik yaklaşımları incelenmiştir. OFDM-IM’in yapısı kullanılarak karıştırıcı ve yanıltmaya karşı dayanıklılık sağlayacak yeni sistemler tasarlanmıştır.

Konu

Diğer, Drone Haberleşmesi, İndis Modülasyonu, İşbirlikli Haberleşme, Dik Olmayan Çoklu Erişim,

Konu

Diğer, Ortam Tabanlı Modülasyon (MBM), Altın Açı Modülasyonu (GAM), Reconfigurable Antenna (RA),

Konu

Proje kapsamında 5G ve sonrası için mobil haberleşme ağlarında kullanılabilecek dalga şekli analizlerine ilişkin iş paketi yürütülmüş ve ayrıca tüm projenin koordinatörlüğü görevi üstlenilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İşbirlikli Çeşitleme

Konu

Uzay Zaman Kodlama

Konu

Uzay Zaman Kodlama

Konu

5G

Konu

İşbirlikli Haberleşme Uzaysal Modülasyon