PROJELER

Konu

Günümüzde Endüstrileşmiş ülkeler daha verimli, daha son kullanıcı odaklı, daha çok yeni teknolojileri daha yoğun bilgiye erişebilen ve daha esnek üretim modelleri arayışındadırlar. Endüstri 4.0, kapsamda ortaya çıkan yeni bir üretim paradigmasıdır. Proje önerisi Endüstri 4.0’a akademik bakış acısı ile oluşturulmuştur. Buna göre üretim Endüstri 4.0 için gereken temel tanımlar ve tasarım kıstasları tanımladıktan sonra Endüstri 4.0 birimleri içinde yer alan Akıllı fabrikalar için bir çoğul Smart AGV sistemim geliştirilmesi, tasarlanması ve test edilmesi süreçleri tanımlanmıştır. Temel olarak çalışmalar 2 ana grupta toplanmıştır. Bunlar:Donanım Mimarisine dayalı çalışmalar ve yazılım mimarisine yönelik çalışmalardır. Proje çalışmaları kapsamında donanım mimarisine dönük çalışmalar için AGV’lerde kullanılacak bir Elektronik Kontrol Ünitesi ve ortam referans işaretçileri tasarlanacaktır. Donanım mimarisine yönelik çalışmalar daha çok teknolojik yenilikleri içerecektir. Diğer taraftan Smart-AGV’ler için Yazılım Mimarisine yönelik çalışmalarda bilimsel yenilikler gerçekleşecektir. Geliştirilen yazılım mimarisi ROS altında çalışacaktır. Yazılım mimarisi içerisinde yer alan yazılım blokları oluşturulacak ve bunlardan Konumlama ve Rota planlama için bilimsel yenilik içeren özgün metotlar geliştirilecektir.

Konu

Denge sorunu yaşayan hastaların sorunlarının belirlenmesi ve rehabilitasyon döneminde gelişimlerinin incelenmesine yönelik sistem geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

MTRAN robotları için hareket kabiliyetini artıran ve enerji tasarrufu sağlayan yeni bir tasarım geliştirilmesi

Konu

İnsansız sualtı aracının yörünge takibi

Konu

Manyetik askı sistemi