PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje No: 116C039, , (Tübitak 2236), The EC-FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND and coordinated by BİDEB

Konu

MD membran üretimi

Konu

Dünya’da artan enerji ihtiyacından dolayı, jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı günden güne artmaktadır. Jeotermal enerji santrallerinde değerlendirilen jeotermal akışkanlar, kullanım sonrasında yanlış re-enjeksiyon uygulamarı ya da doğrudan yüzeysel sulara deşarjı sonucunda özellikle bor içeriğinden dolayı önemli derecede çevresel kirliliğe neden olmaktadır. Bu proje kapsamında, jeotermal enerji santrallerinden açığa çıkan jeotermal akışkanların mevcut ısılarından faydalanarak membran distilasyonu (MD) prosesleri ile arıtılabilirliği incelenmiştir. Bu kapsamda, ilk olarak laboratuvar ölçekli hava boşluklu membran distilasyonu (HBMD) prosesi kullanılarak ticari hidrofobik membranlar ile sistem optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sonrasında farklı tuz ve bor konsantrasyonuna sahip sentetik tuzlu su ve jeotermal sular kullanılarak filtrasyon performansı incelenmiştir. Daha sonrasında, hidrofobik membran üretimi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada ilk olarak, polimer konsatrasyonu tespit edilmiş ve sonrasında farklı katkı maddeleri (PTFE ve Grafen oksit) ilave edilerek membran karakterizasyonu ve membran filtrasyon performansları incelenmiştir. Ayrıca, proje kapsamında sentezlenen polimer ile süper hidrofob membran üretilmiş ve filtrasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ticari membranlar ve üretilen membranlardan seçilen membranlar kullanılarak HBMD düzeneğinde gerçek jeotermal su ile filtrasyon deneyleri gerçekleştirilmiş, bor ve tuz tutunumu incelenmiştir. HBMD düzeneğinde gerçekleştirilen filtrasyon deneylerinden sonra laboratuvar ölçekli vakum membran distilasyonu (VMD) düzeneği kullanılarak ticari membranlar ve üretilen membranlardan seçilen membranlar ile farklı vakum basınçları altında tuzlu su, sentetik jeotermal su ve gerçek jeotermal su denemeleri ile filtrasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli VMD deneyleri gerçekleştirildikten sonra pilot ölçekli MD sistemi tasarlanmış ve kurulumu gerçekleştirilmiştir. Pilot ölçekli MD sisteminde modül tasarımı VMD/HMBD konfigürasyonuna uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Deneyler sırasında seçilen ticari ve üretilen membran kullanılarak gerçek jeotermal su ve tuzlu su deneyleri gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ve pilot ölçekli sistemlerden elde edilen süzüntü suyu bor miktarı değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından içme suyunda bor miktarı limit değeri olarak belirlenen 0.5 mg/L’yi, Avrupa Birliği tarafından ise yine içme suyunda limit değeri olarak belirlenen 1 mg/L’yi aşmadığı gözlenmiştir.

Konu

Tekstil endüstrisi alt sektörü olan ipek işleme proseslerinde açığa çıkan atıksularda bulunan ve değerli bir hammadde olmasına rağmen atılan serisin proteini için membran hibrit prosesler geliştirmek serisini iki tip atıksudan geri kazanmak ve prototip ürün geliştirmek pilot ölçekli deneyler gerçekleştirmek etanol geri kazanımı sağlamak fizibilite analizi yapmak

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.