PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Boeing tarafından fonlanan Wind Error Estimation and Recovery projesi, uçak verileri ile uçuş rota planlama sistemlerinin daha akıllı hale getirilmesi, modelleme ve özellikle rüzgâr tahminlerinden gelen hataların etkilerini etkin bir şekilde azaltacak yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda THY gibi havayolu firmaları uçuş kontrol merkezlerinin potansiyel olarak operasyonlarını yüksek oranda iyileştirecek büyük veri analizi, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi birçok ileri teknikler geliştirilmektedir. Proje kapsamında Türk Hava Yolları analizlerde kullanılmak üzere yüksek hacimli veri sağlayarak destek olmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Seremaik fiberlerin yuzeyin bor nitrur nanotuplerin yerlestirilmesi ile elde edilen nano BNNT fiberlerin seramik matrisli seramik fiber kompozitlerin mekanik ozelliklerine etkisinin incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hava Trafik Kontrol otomasyon sistemleri ve algoritmaları geliştirilmesi