PROJELER

Konu

Atıksu Yönetimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmanın konusu çevre teknolojisi ve su geri kazanımı teknolojilerinin kullanıldığı atıksulardan organik karbon azot ve fosfor giderimini ileri düzeyde sağlayan bir biyofilm nitrifikasyon kontak denitrifikasyon sistemi ve yönteminin kentsel atıksu kullanılan pilot ölçekli bir uygulamasıdır Projede büyük ölçekli kentsel atıksu arıtma tesislerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürecek ve su geri kazanımını sağlayacak bir patentli TPE Patent Başvuru No 33416 19 proses kullanılacaktır

Konu

Seçilen mikroalglerin sentetik ve atıksu ortamında çoğalma hızlarının ölçülmesi azot giderim potansiyellerinin araştırılması hedeflenmektedir

Konu

ARÇELİK Bolu Pişirici Cihaz Fabrikası Üretim Tesisinde atıksu geri kazanımının sağlanıp ürün kalitesini bozmadan proseste tekrar kullanımı projenin konusudur

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.