PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tesisteki yüksek hacimli havalandırma havuzlarında simülasyon destekli çevrim içi ölçümler ile hava dağılımlarının dinamik olarak optimizasyonu projenin konusudur.

Konu

Bu çalışmada, model program (SUMO) desteği ile işletilmekte olan bir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis havalandırma havuzu prosesinde değişiklik yapılarak, havalandırma havuz kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir. Mevcut sistemde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi havalandırma havuzu A2/O ve SNDN proseslerinin birlikte çalıştığı bir çalışma prensibine sahiptir. Buradan yola çıkılarak havalandırma havuz kapasitelerinin efektif olarak tam kapasite çalışabilmesi için simülatör üzerinde havalandırma havuzunda yapılacak değişikliklerin çıkış deşarj limitleri içerisinde kalacak şekilde ve hedeflerimiz doğrultusunda olabilirliğine bakılmıştır. Model program üzerinde 1 aylık bir çalışma yapılmış ve yapılan değişiklikler kontrol edilmiştir. Olumlu sonuçlar alınan simülatör sonuçları ardından faal olarak işletilmekte olan tesis sahasında uygulanmasına başlanmıştır. Birbirine seri bağlı olarak çalışan havalandırma havuzlarına atıksu girişi için pencereler açılmış ve penstock yapılarak birbirinden bağımsız havalandırma havuzları oluşturulmuştur. Giriş debisi, bakım vb. gibi sebeblerden dolayı bağımsız çalıştırılabilecek hale getirilmiştir. Model programda tasarlandığı gibi difüzör yerleşimi yapılmış, buna bağlı olarak eski proses hava hatlarının çaplarında değişiklik yapılarak, dizayn edildiği gibi montajı sağlanmıştır. Atıksu yönünün değişmesi gereken yerlerde mikser demontaj ve montajları sağlanmıştır. Havalandırma havuzunda sadece simültane nitrifikasyon denitrifikasyon prosesi ile işletilecek şekilde ekipman ayarlamalarının tümü yapılarak sisteme atıksu alınmıştır. Yapılan bu çalışmanın ardından 3 ay boyunca günlük analiz sonuçlarının ortalamaları model programla kıyaslanarak değerlendirilmiştir.

Konu

Atıksu Yönetimi

Konu

Yüksek Tuzlulukta Endüstriyel Fermentasyon Atıksularının Biyopolimer Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmanın konusu çevre teknolojisi ve su geri kazanımı teknolojilerinin kullanıldığı atıksulardan organik karbon azot ve fosfor giderimini ileri düzeyde sağlayan bir biyofilm nitrifikasyon kontak denitrifikasyon sistemi ve yönteminin kentsel atıksu kullanılan pilot ölçekli bir uygulamasıdır Projede büyük ölçekli kentsel atıksu arıtma tesislerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürecek ve su geri kazanımını sağlayacak bir patentli TPE Patent Başvuru No 33416 19 proses kullanılacaktır

Konu

Seçilen mikroalglerin sentetik ve atıksu ortamında çoğalma hızlarının ölçülmesi azot giderim potansiyellerinin araştırılması hedeflenmektedir

Konu

ARÇELİK Bolu Pişirici Cihaz Fabrikası Üretim Tesisinde atıksu geri kazanımının sağlanıp ürün kalitesini bozmadan proseste tekrar kullanımı projenin konusudur

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.