PROJELER

Konu

Kanser Tedavisinde Kullanılan Çok Fonksiyonlu Manyetik Nanoparçacıklara Manyetik Alanların Etkisinin İncelenmesi

Konu

Çok Fonksiyonlu Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Tedavisinde Kullanıma Hazırlanması

Konu

Vermiküler Polimer Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Konu

KIL POLİMER NANOKOMPOZİTLERİNİN FTIR SPEKTROSKOPİSİ İLE KARAKTERİZASYONU

Konu

Nanokompozitlere farklı kil minerallerinin etkisi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

ODTABr MMT PVA nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyon

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.