PROJELER

Konu

Bu raporda, tanker-şamandıra bağlama sistemlerinin değişik çevre şartları altındaki dinamik davranışının modellenmesi problemi ele alınmıştır. Tanker-şamandıra bağlama sistemlerinde, sistemin bulunduğu konumu koruyabilmesi ve bağlama halatlarına gelen yüklerin minimum olması tasarımın temel amaçlarındandır. Bu amaçlar doğrultusunda, halatların yapıdaki bağlama yerleri, bağlama hat sayısı, bağlama hat açısı, geminin konumu vb. durumlar tasarım açısından önem kazanmaktadır. Sistemin hareketi sonucunda oluşan yükler ve yer değiştirmeler, modelleme ve dinamik benzetim programı olan OrcaFlex ile belirli bir zaman periyodu için incelenmiştir. Bu yazılım, açık deniz sistemlerinin statik ve dinamik analizi için Orcina firması tarafından geliştirilmiştir. Simülasyon çalışmalarında, dinamik analiz için değişik sayıda bağlama hatları ve rayzerlerle bağlanmış tanker-şamandıra sistemleri belirli bir bölge için modellenmiştir. Çevre yüzen üretim birimlerini, gerilen bağlama hatlarını hareketlere zorladığı için akıntı, rüzgâr ve dalga gibi çevre koşulları altındaki sistemlerin dinamik davranışı temel sorundur. Bu sistemler benzetim çalışmalarında 6 serbestlik dereceli bir rijit cisim olarak modellenmiştir. Birinci ve ikinci mertebeden dalga kuvvetleri, ek su kütlesi katsayıları ve radyasyon sönüm katsayıları WAMIT hidrodinamik program ile hesaplanmıştır. Seçilecek bölge için olası tüm çevre koşulları için yapılan benzetim sonuçlarını kullanılarak, her platformun yer değiştirme miktarı, halat gerilmeleri vb. hesaplanmıştır. Hesaplanmış veriler bulanık sinir ağları tekniğinde giriş verisi olarak kullanılmış ve bu yöntemde en düşük yer değiştirme ve gerilmelerin olduğu bağlama hattı optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.