PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

hidrojeller, kriyojeller ve aktif yüzeylerin hazırlanmasındaki etkinliğinin incelenmesi planlanmaktadır. Tetrazin-olefin ve triazolindion-dien reaksiyonları (kısaca sırasıyla tetrazin ve TAD klik) önemli biyoortogonal reaksiyonlar olup biyolojik ortamlara karşı inert ve zararsız yöntemlerdir. Bu nedenle hücre ve protein etiketleme ile biyomalzeme hazırlama gibi uygulamalarda sıkça kullanılmaktadırlar. Tetrazin ve TAD moleküllerinin sentezlerinin her ikisinde de son aşama oksidayon aşamasıdır ve genellikle oksitleyici bir madde ile kimyasal olarak gerçekleştirilir. Bu projede önerilen yöntemin temeli bu oksidasyon aşamasının fotouyarıcı bir molekül kullanarak oksidasyonun fotokimyasal olarak yapılmasıdır. Böylece tetrazin ve TAD’ın oksidayondan önceki aktif olmayan öncül bileşikleri fotokimyasal olarak aktif olan tetrazin ve TAD’a dönüştürülerek çok yüksek hızlı Diels-Alder reaksiyonlarının başlaması tetiklenmiş olacaktır. Bu proje ile geliştirilecek olan yöntemin, birçok fonksiyonel malzemenin hazırlanmasında kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. Bunlardan blok kopolimerler, protein-polimer konjugatları, hidrojeller, kriyojeller ve aktif yüzeyler önemli biyomedikal malzemeler olup projede geliştirilen yöntemin bu malzemelerin oluşturulmasındaki etkinliği araştırılacaktır. Buradan elde edilen bilgilerin polimerik malzeme bilimine, özellikle biyomalzemelere, önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Yüksek katma değerli olan bu malzemelerin ülkemizin sağlık ve malzeme alanındaki bilimsel ve teknolojik politikaları doğrultusunda katkısı olacağı düşünülmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Son yıllarda tıp ilaç ve biyomedikal alanları insan yaşamının ve sağlığının iyileştirilmesi konusunda önemli gelişmelere tanıklık etmiştir Bu gelişmelerin ana unsurlarından biri polimerik malzemelere dayanan teşhis ve tedavi yöntemleridir Kanser metabolik hastalıklar hormonal bozukluklar immün bozukluklar ve enfeksiyonlar gibi birçok hastalık türünün teşhis ve tedavisinde kullanılan birçok malzeme ortam veya cihaz polimerik yapılara dayanmaktadır Örneğin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onaylanmış yıllık pazar değeri 48 milyar olan 130 dan fazla tedavi amaçlı protein peptit bulunmaktadır 2009 Bu proteinlerin peptitlerin farmakokinetik özelliklerinin iyileştirilmesi ve yan etkilerinin azaltılması amacıyla proteinlerin peptitlerin polimerik destek malzemelere bağlanması ile elde edilen protein peptit polimer konjugatları taşıyıcı sistemler son zamanlarda daha da fazla önem kazanmıştır Bu konjugatlardan günümüze kadar 12 tanesi ticarileşmiş ve 5 milyar dan fazla bir pazar payı bulmuştur Bu konudaki önemli noktalardan biri de tedavi amaçlı birçok protein polimer konjugatı klinik çalışma aşamasında iken binlercesi akademik araştırmaların konusu olmuştur Diğer taraftan çok daha önemli sayıda protein diğer biyomakromoleküller ve ilaç molekülleri polimerik destek malzemeleriyle hibrit sistemler oluşturarak biyosensörler tıbbi tanı ve teşhis kitleri görüntüleme sistemleri ve ilaç salım sistemleri gibi önemli biyomedikal uygulamalarda yer almaktadır Bu projenin ana konusu biyolojik sistemlerdeki çoklu multivalent bağlanmayı taklit edecek multimerik protein polimer konjugatlarını çok etkin ve hızlı bir konjugasyon yöntemi ile elde etmek ve bu konjugatlara dayanan bir hedefleyici tedavi ve tanı platformu tasarlamak ve geliştirmektir

Konu

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yüksek teknoloji ürünü sera sisteminin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.