PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Farklı Kültürlerdeki Tını Algısı ve Estetik Bağlantılarının Araştırılması

Konu

Farklı Kültürlerdeki Tını Algısı ve Estetik Bağlantılarının Araştırılması

Konu

Tanbur İçin Kayıt Teknikleri

Konu

Toplumsal tını algısı ve müzik algısını nasıl şekillendirdiği

Konu

Türk makam müziği çalgılarından tanburun müzik prodüksiyonu için kayıt tekniklerinin belirlenmesi

Konu

Ses ve belgelerin sayısal ortama aktarılarak arşiv oluşturulması