PROJELER

Konu

Giyilebilir elektronikler le ilgilidir

Konu

Lazer teknolojisi ve akımsız kaplama yöntemi kullanarak iletken kumaş üretimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Giyilebilir interaktif elektronik tekstil ürünlerin imalatı ve elektroniklerin tekstil malzemelerine entegrasyonu

Konu

Engelli bireylein ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçları karşılamak için tekstil malzemeleri tasarlamak geliştirmek prototip üretmek için gerekli makina ve cihazların malzeme parametrelerinin seçildiği bir merkez oluşturulmuştur malzeme geliş

Konu

Fonksiyonel tekstillerle ilgili yenilikçi ar ge çalışmalarının ve yeni teknolojilerin sanayiye hızlı aktarımının sağlanması ve üniversite araştırma enstitüsü ve sanayi arasındaki işbirliğinin artırılması