PROJELER

Konu

ÇED RAPORU HAKKINDA TEKNİK RAPOR

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda etkin, entegre ve güncel teknolojiye uygun “Sürekli İzleme Sistemi Yazılımı (SİSY)”nin geliştirilerek, Bakanlık dahilinde “Sürekli İzleme Merkezi (SİM)”ne entegre yapıda kurulması ve ihtiyaca yönelik olarak TARBİL ile karşılıklı veri paylaşımı sağlanan “Sürekli İzleme Sistemi (SİS)”nin oluşturulmasıdır.

Konu

Trakya Bölgesi yerli kömürleriinden enerji üretim imkanlarının değerlendirilmesi

Konu

İSKİ Kağıthane Merkez Laboratuvarının su ve atıksularda mikrokiirleticilerin ölçümü imkanlarının desteklenmesi ve İSKİ de araştırma geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çevresel Etki Değerlendirme

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

üksek Alkali Özelliğe Sahip Endüstriyel Atıksulardan Kimyasal Madde Ve Su Geri Kazanımı Için Seramik Membranların Üretimi Ve Uygulanması

Konu

İstanbul İl inde Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları nın akut solunum sistemi hastalık başvuruları ile ilişkilendirilerek etkilerinin belirlenmesi ve bu etkinin sağlık harcamaları üzerine getirdiği ek maliyetin ortaya konulmasıdır

Konu

Koku emisyonu bakımından önem taşıyan gıda endüstrisi içinde ekmek mayası üretimi ve organik kimya proseslerine ait koku ve VOC emisyonlarını belirlemek ve bu emisyonların biyofiltreler ve biyoyıkayıcılar ile biyolojik olarak arıtılmalarına ait kinetikleri belirlemek

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İstanbul da Kilyos YTÜ ve Göztepe de kurulan 3 istasyon ile PM ve gaz fazındaki PAH ların örneklenmesi ve ölçümü amaçlanmıştır

Konu

Karabük ilinin hava kirliliği probleminin çözümü için alternatif önlemlerin oluşturulması ve bir yönetim planı belirlermesidir Büyük Çevre Yatırımları Projeleri kapsamında hava kirliliğine yönelik Avrupa Birliği destekli bir projedir