PROJELER

Konu

Bu proje ile hedeflenen, müzik teknolojileri lisans programı ve müzikte yüksek lisans programının ses tasarımı uzmanlığı özelindeki temel dersleri olan İleri Kayıt Teknikleri (Multitrack Recording Mixing) ve Miks Teknikleri ( alanında yeni çözüm önerileri üretebilmek için çok hoparlörlü miks yöntemlerini geliştirmektir. Klasik Batı Müziği yapımları için uygulanan kayıt tekniklerinde özellikle stüdyo harici mekanlarda yapılan kayıtlarda denenmiş olan mekânsal mikrofonlama teknikleri müziğin dinleyici tarafında 3 boyutlu bir mekan hissiyatı vermesi için kullanılmaktadır. Toplumumuzun müzik kültürü içinde en yaygın dinlenen türlerden olan Türk Sanat Müziği yapımlarında ve bu müzik kayıtlarının kullanıldığı görsel medya için ses tasarımlarında ise henüz gerçek anlamda yansıtılabilmiş değildir. Bu proje ile hedeflenen mekansal ses tasarımı tekniklerinin Türk Sanat Müziği estetik algısı içindeki imkanlarının keşfedilmesi ve de bu beğeni doğrultusunda üretilecek eserlerin tasarım yöntemlerinin sergilenmesi ve belgelenmesidir. Görsel medya için ses tasarımının ön plana yükseldiği çağımızda geleneksel müziklerimizin bu yeni medya ortamında temsiliyetinin sağlanması projenin özgün olan yönüdür. Projenin başarılı olarak yürütülmesi durumunda İTÜ ve HAW-Hamburg arasında uzun soluklu ortak medya üretim projeleri yapılabilecek deneyim aktarımı sağlanmış olacaktır.

Konu

SORUMLULAR KAYIT TARİHİ DETAYSes Sanatları Laboratuvarı Projesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı Projeleri Bölüm Başkanları

Konu

Kanun Mikrofonlama Teknikleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

2000 sonrası Türkiye Sinemasında Ses Kuşağının Ses Mühendisliği Açısından İncelenmesi

Konu

İTÜ TMDK Müzik Teknolojileri Bölümünün teçhizatının güncellenmesi amacıyla hazırlanan projenin ikinci aşaması Çalgı Yapım alanını kapsamaktadır Okulumuzun BAP biriminin Bölüm Başkanlarına özel olarak tanıdığı imkânın bölümdeki eğitimi iyileştirmek üzere değerlendirilmesi amaçlanmaktadır Düşünülen büyük güncelleme projesinin ikinci aşaması bölümümüzün Çalgı Yapım alanındaki gerekli güncellemeyi hedeflemektedir Bu projedeki temel hedef laboratuvar çalışmalarının görsel belgelenmesini ve sunumunu yapmak için altyapıyı kuvvetlendirmektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.