PROJELER

Konu

Bu projede, yüksek karbon içeriğine sahip fermente gıda üretimi atıksuları kullanılarak kimyasal ve mikrobiyal proseslerle biyopolimerlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, mevcut biyoplastik üretim teknolojilerinden farklı olarak, fermente turşu üretimi yapan bir gıda endu¨ strisinin atıksularından PLA biyopolimeri üretmek üzere laktik asit geri kazanımı ve biyoteknolojik proseslerle polihidroksialkanoat (PHA) biyopolimerinin üretim potansiyelinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Enzimlerin yeni geliştirilen siklik karbonat esaslı polimerik yapılara doğrudan immobilizasyonu Lakkaz tutuklanmış polimerik yapıların model endokrin bozucularının biyobozunumunun sürekli sistemlerde çalışılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.